ISKOLÁSOKNAK, 7-14 év

…..

Kedves Szüleim,

ha azt veszitek észre, hogy…

 

 • Rendetlenek a füzeteim, a szobám
 • Panaszkodnak a magatartásomra a tanárok
 • Nincsenek készen a házi feladataim
 • A jegyeim hol jók, hol rosszak
 • Nem tudok végigülni egy tanórát, beleszólok az órai munkába
 • Már én sem hiszem, hogy sikeresen tudok tanulni…
Beszédészlelésnél, beszédértésnél
 • Nem értem ha hosszú, több tagmondatos mondatokat hallok, nem tudom követni az utasításokat
 • Rosszak a feleleteim, a fogalmazásaim
 • Nem tudom pontosan kifejezni magam
 • Nehezen tanulom meg a verseket
 • A mondatokban nem tudom megfelelően használni a ragokat
Helyesírásnál
 • Rossz a helyesírásom, elhagyom az ékezeteket, nem használom a hosszú mássalhangzókat, tévesztem a betűket
 • Felcserélem a betűket, szótagokat, esetleg ki is hagyom őket
 • Felcserélem a hosszú és a rövid hangokat
 • Nem kezdem a mondatot nagy betűvel
 • A mondatközi és a mondatvégi írásjeleket nem tudom helyesen kitenni
 • Nem tudok szótagolni
 • Hibázok az igekötők írásánál
 • A j-ly -os szavakat helytelenül írom: többszöri gyakorlás után sem tudom helyesen leírni
 • A különböző hangtörvények alkalmazása nem megy: hasonulások, összeolvadás, hagyomány-elve
 • Hiába tudom a helyesírási szabályokat pontosan, diktálásnál nem tudom használni őket
Olvasásnál
 • Az olvasási tempóm nagyon lassú, alig lehet kivárni
 • Az olvasásban nem tudom hol tartok, eltévedek a sorok között
 • Az abc megtanulása nehezen vagy nem megy
 • Nem tudom a helyek, személyek nevét megtanulni
Írásnál
 • Görcsösen és/vagy helytelenül fogom a ceruzát
 • Rossz a testtartásom írás közben
 • Betűkerekítési, betűkötési problémáim vannak
 • Az írásnál nem tartom a sorokat, nem igazodok el a sorközben
 • Nem jut eszembe, hogyan kell egy-egy betűt leírni
 • Nem tudok folyamatosan írni
 • Kihagyok betűket, vagy többet írok, mint ami kéne
 • Ki vagy elhagyom a szótagokat
 • Felcserélem a szótagokat
 • Értelmetlen szavakat írok le
 • Felcserélem a  zöngés-zöngétlen párokat
 • A magánhangzókról lehagyom az ékezeteket
 • A toldalékok különírom  a szótól
 • Visszafelé írok
 • Egybe írom a szavakat, nem tudom hol a határuk

 

Egy tünet nem tünet,

de ha háromnál több jellemző Rám,

kérlek vigyél el a CSILLAGJÁRÓBA!
Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress